Giá Nhà Đất Quận Đống Đa Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
phường Văn Miếu
336 triệu/m2
7,4%
phường Văn Miếu
111 triệu/m2
5,4%
phường Văn Miếu
255 triệu/m2
4,4%
phường Văn Chương
129 triệu/m2
8,9%
phường Văn Chương
103 triệu/m2
4,4%
phường Văn Chương
109 triệu/m2
2,4%
phường Văn Chương
126 triệu/m2
7,9%
phường Văn Chương
94,6 triệu/m2
1,2%
phường Văn Chương
191 triệu/m2
7,5%
phường Trung Tự
239 triệu/m2
0,1%
phường Trung Phụng
154 triệu/m2
5,9%
phường Trung Phụng
246 triệu/m2
6,8%
phường Trung Phụng
102 triệu/m2
8,8%
phường Trung Liệt
166 triệu/m2
2,1%
phường Trung Liệt
167 triệu/m2
4,2%
phường Trung Liệt
199 triệu/m2
0,3%
phường Trung Liệt
153 triệu/m2
5,7%
phường Trung Liệt
222 triệu/m2
1,5%
phường Trung Liệt
196 triệu/m2
1,6%
phường Thổ Quan
114 triệu/m2
1,4%
phường Thổ Quan
186 triệu/m2
8,1%
phường Thịnh Quang
171 triệu/m2
2,2%
phường Thịnh Quang
118 triệu/m2
58,8%
phường Thịnh Quang
112 triệu/m2
9,9%
phường Thịnh Quang
186 triệu/m2
2,6%
phường Thịnh Quang
143 triệu/m2
0,5%
phường Thịnh Quang
146 triệu/m2
7,7%
phường Thịnh Quang
90,7 triệu/m2
12,2%
phường Quốc Tử Giám
157 triệu/m2
12,4%
phường Quốc Tử Giám
147 triệu/m2
1,9%
phường Quốc Tử Giám
192 triệu/m2
96,5%
phường Quốc Tử Giám
220 triệu/m2
35,9%
phường Quốc Tử Giám
364 triệu/m2
%
phường Quang Trung
149 triệu/m2
8,4%
phường Quang Trung
232 triệu/m2
4,8%
phường Phương Mai
142 triệu/m2
1,1%
phường Phương Mai
134 triệu/m2
5,2%
phường Phương Mai
359 triệu/m2
7,7%
phường Phương Mai
94,5 triệu/m2
51,1%
phường Phương Liên
168 triệu/m2
10,4%
phường Phương Liên
109 triệu/m2
38,2%
phường Phương Liên
104 triệu/m2
10,8%
phường Phương Liên
95,1 triệu/m2
4,9%
phường Phương Liên
124 triệu/m2
3,1%
phường Phương Liên
148 triệu/m2
2,2%
phường Phương Liên
96,7 triệu/m2
9,.4%
phường Ô Chợ Dừa
315 triệu/m2
2,8%
phường Ô Chợ Dừa
118 triệu/m2
6,5%
phường Ô Chợ Dừa
273 triệu/m2
11%
phường Ô Chợ Dừa
233 triệu/m2
1,9%
phường Ô Chợ Dừa
275 triệu/m2
4,8%
phường Ô Chợ Dừa
162 triệu/m2
6,2%
phường Ô Chợ Dừa
182 triệu/m2
1,6%
phường Ô Chợ Dừa
128 triệu/m2
12,0%
phường Ô Chợ Dừa
208 triệu/m2
1,7%
phường Ô Chợ Dừa
152 triệu/m2
2,0%
phường Ô Chợ Dừa
238 triệu/m2
8.9%
phường Ô Chợ Dừa
133 triệu/m2
5,8%
phường Ô Chợ Dừa
130 triệu/m2
10,0%
phường Ngã Tư Sở
110 triệu/m2
14,6%
phường Ngã Tư Sở
108 triệu/m2
15,9%
phường Ngã Tư Sở
185 triệu/m2
0,6%
phường Ngã Tư Sở
139 triệu/m2
7,8%
phường Ngã Tư Sở
185 triệu/m2
74,0%
phường Ngã Tư Sở
103 triệu/m2
6,9%
phường Nam Đồng
125 triệu/m2
18,7%
phường Nam Đồng
298 triệu/m2
2,1%
phường Nam Đồng
142 triệu/m2
1,8%
phường Nam Đồng
283 triệu/m2
9,8%
phường Nam Đồng
210 triệu/m2
2,1%
phường Láng Thượng
160 triệu/m2
1,7%
phường Láng Thượng
201 triệu/m2
3,3%
phường Láng Thượng
127 triệu/m2
1,2%
phường Láng Thượng
165 triệu/m2
1,9%
phường Láng Hạ
135 triệu/m2
2,6%
phường Láng Hạ
132 triệu/m2
22,0%
phường Láng Hạ
178 triệu/m2
6,5%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn