Giá Nhà Đất Huyện Thanh Trì Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
xã Vĩnh Quỳnh
34,7 triệu/m2
0,5%
xã Tam Hiệp
61 triệu/m2
3,5%
xã Tứ Hiệp
64,6 triệu/m2
58,8%
xa Tứ Hiệp
63,4 triệu/m2
7,2%
xã Thanh Liệt
75,8 triệu/m2
5,2%
xã Thanh Liệt
67,8 triệu/m2
52,9%
xã Thanh Liệt
81,1 triệu/m2
6,6%
xã Tân Triều
86,3 triệu/m2
5,1%
xã Tân Triều
90,9 triệu/m2
0,3%
xã Tân Triều
91,6 triệu/m2
11,9%
xã Tân Triều
78,1 triệu/m2
25,9%
xã Tam Hiệp
60,4 triệu/m2
2,4%
xã Tả Thanh Oai
53,1 triệu/m2
2,6%
xã Tả Thanh Oai
15,2 triệu/m2
50,5%
xã Ngũ Hiệp
40,9 triệu/m2
%
xã Đại Áng
34,1 triệu/m2
%
Thị trấn Văn Điển
68,7 triệu/m2
15,1%
Thị trấn Văn Điển
47,6 triệu/m2
%
Thị trấn Văn Điển
66,9 triệu/m2
0,5%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn