Giá Nhà Đất Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
296 triệu/m2
1.2%
Căn hộ
58,2 triệu/m2
2.2%
Hẻm, ngõ
161 triệu/m2
1.5%
Đất
- triệu/m2
-%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường 9
135 triệu/m2
2.8%
Phường 9
191 triệu/m2
0.7%
Phường 8
258 triệu/m2
140.9%
Phường 8
300 triệu/m2
1.5%
Phường 8
208 triệu/m2
4.1%
Phường 6
302 triệu/m2
13.9%
Phường 6
241 triệu/m2
2.9%
Phường 5
218 triệu/m2
9.0%
Phường 4
162 triệu/m2
12.4%
Phường 4
162 triệu/m2
2.1%
Phường 15
184 triệu/m2
21.2%
Phường 15
178 triệu/m2
9.0%
Phường 15
202 triệu/m2
21.2%
Phường 15
248 triệu/m2
0.3%
Phường 15
304 triệu/m2
9.9%
Phường 15
195 triệu/m2
2.3%
Phường 15
186 triệu/m2
5.0%
Phường 15
219 triệu/m2
4.6%
Phường 14
196 triệu/m2
0.2%
Phường 13
150 triệu/m2
12.5%
Phường 12
163 triệu/m2
0.9%
Phường 12
248 triệu/m2
4.0%
Phường 12
224 triệu/m2
0.6%
Phường 12
224 triệu/m2
2.1%
Phường 11
241 triệu/m2
2.2%
Phường 11
374 triệu/m2
6.4%
Phường 11
198 triệu/m2
1.6%
Phường 10
218 triệu/m2
1.7%
Phường 10
160 triệu/m2
26.5%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn