Giá Nhà Đất Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
220 triệu/m2
0,2%
Căn hộ
40 triệu/m2
1,7%
Hẻm, ngõ
128 triệu/m2
0,6%
Đất
- triệu/m2
-%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường 8
204 triệu/m2
10,2%
Phường 8
168 triệu/m2
8,2%
Phường 8
163 triệu/m2
10,6%
Phường 7
268 triệu/m2
8,0%
Phường 6
97,3 triệu/m2
62,5%
Phường 6
387 triệu/m2
9,2%
Phường 6
315 triệu/m2
4,4%
Phường 5
120 triệu/m2
1,8%
Phường 4
234 triệu/m2
11,7%
Phường 4
367 triệu/m2
1,0%
Phường 3
94,9 triệu/m2
1,3%
Phường 2
317 triệu/m2
15,7%
Phường 16
147 triệu/m2
3,4%
Phường 16
148 triệu/m2
17,5%
Phường 16
269 triệu/m2
47,6%
Phường 14
43,1 triệu/m2
41,8%
Phường 14
143 triệu/m2
1,5%
Phường 13
168 triệu/m2
0,2%
Phường 12
138 triệu/m2
20,1%
Phường 12
155 triệu/m2
1,2%
Phường 12
125 triệu/m2
1,8%
Phường 12
210 triệu/m2
5,8%
Phường 11
149 triệu/m2
7,2%
Phường 1
136 triệu/m2
3,4%
Phường 1
137 triệu/m2
3,5%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn