Giá Nhà Đất Quận 12 Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Thạnh Lộc
49 triệu/m2
6.1%
Thạnh Lộc
32.7 triệu/m2
%
Thạnh Lộc
44.2 triệu/m2
0.2%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
62,9 triệu/m2
1,0%
Thạnh Lộc
51.6 triệu/m2
22.4%
Thạnh Lộc
52.8 triệu/m2
2.2%
Tân Thới Nhất
52.6 triệu/m2
11.1%
Tân Thới Nhất
16.5 triệu/m2
55.9%
Tân Thới Nhất
71.4 triệu/m2
0.4%
Tân Thới Nhất
59.1 triệu/m2
13.1%
Tân Thới Nhất
62.5 triệu/m2
66.0%
Tân Thới Nhất
5.8 triệu/m2
%
Tân Thới Nhất
125 triệu/m2
%
Tân Thới Nhất
38.8 triệu/m2
9.2%
Tân Thới Nhất
18.4 triệu/m2
26.9%
Tân Thới Hiệp
64.4 triệu/m2
4.6%
Tân Thới Hiệp
58.1 triệu/m2
9.9%
Tân Thới Hiệp
37.5 triệu/m2
41.1%
Tân Thới Hiệp
45.2 triệu/m2
6.6%
Tân Thới Hiệp
75.8 triệu/m2
1.7%
Tân Thới Hiệp
52.5 triệu/m2
1.8%
Tân Thới Hiệp
55.2 triệu/m2
3.4%
Tân Thới Hiệp
67.7 triệu/m2
0.9%
Tân Hưng Thuận
60.2 triệu/m2
14.3%
Tân Hưng Thuận
14 triệu/m2
61.2%
Tân Hưng Thuận
31.7 triệu/m2
18.4%
Tân Hưng Thuận
12.9 triệu/m2
0.0%
Tân Chánh Hiệp
48.7 triệu/m2
1.1%
Tân Chánh Hiệp
22.6 triệu/m2
12.9%
Tân Hưng Thuận
13.4 triệu/m2
0.3%
Tân Hưng Thuận
14.3 triệu/m2
2.1%
Tân Chánh Hiệp
51.3 triệu/m2
4.0%
Tân Chánh Hiệp
48.9 triệu/m2
2.1%
Tân Chánh Hiệp
48.7 triệu/m2
1.1%
Tân Chánh Hiệp
47.6 triệu/m2
17.7%
Tân Chánh Hiệp
50.9 triệu/m2
18.8%
Tân Chánh Hiệp
52.2 triệu/m2
0.9%
Tân Chánh Hiệp
62.3 triệu/m2
11.5%
Tân Chánh Hiệp
42.7 triệu/m2
5.9%
Tân Chánh Hiệp
46.1 triệu/m2
2.4%
Tân Chánh Hiệp
55.4 triệu/m2
5.8%
Tân Chánh Hiệp
56.5 triệu/m2
7.1%
Tân Chánh Hiệp
19 triệu/m2
58.6%
Tân Chánh Hiệp
49.6 triệu/m2
134.5%
Hiệp Thành
51.8 triệu/m2
19.3%
Hiệp Thành
49.6 triệu/m2
4.0%
Hiệp Thành
58.7 triệu/m2
12.4%
Hiệp Thành
56.8 triệu/m2
8.3%
Hiệp Thành
64.4 triệu/m2
5.8%
Đông Hưng Thuận
84.7 triệu/m2
25.1%
Đông Hưng Thuận
70 triệu/m2
308.9%
Đông Hưng Thuận
50.3 triệu/m2
2.4%
Đông Hưng Thuận
32 triệu/m2
25.0%
An Phú Đông
50.9 triệu/m2
1.4%
An Phú Đông
43.7 triệu/m2
18.7%
An Phú Đông
50.8 triệu/m2
3.6%
An Phú Đông
58.6 triệu/m2
24.8%
An Phú Đông
41.5 triệu/m2
9.0%
An Phú Đông
44.9 triệu/m2
4.8%
An Phú Đông
42.8 triệu/m2
7.6%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn