Giá Nhà Đất Quận 2 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiên, phố
165 triệu/m2
1,4%
Căn hộ
64,7 triệu/m2
0,4%
Hẻm, ngõ
54,5 triệu/m2
3,3%
Đất
67,6 triệu/m2
5,9%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Thảo Điền
178 triệu/m2
0,6%
Phường Thảo Điền
121 triệu/m2
%
Phường Thảo Điền
104 triệu/m2
27,8%
Phường Thảo Điền
209 triệu/m2
%
Phường Thảo Điền
161 triệu/m2
5,6%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
45,5 triệu/m2
20,6%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
64,8 triệu/m2
4,3%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
127 triệu/m2
12,3%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
140 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
67 triệu/m2
0,4%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
43,3 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
104 triệu/m2
12,0%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
30,3 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
55,1 triệu/m2
24,2%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
32,4 triệu/m2
28,2%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
41,5 triệu/m2
28,8%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
233 triệu/m2
56,8%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
29,6 triệu/m2
18,7%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
34,6 triệu/m2
35,1%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
27,8 triệu/m2
68,3%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
73,5 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
78,4 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
48,7 triệu/m2
%
Phường Đặng Mỹ Lợi
48,7 triệu/m2
%
Phường Đặng Mỹ Lợi
142 triệu/m2
%
Phường Cát Lái
49,9 triệu/m2
2,2%
Phường Cát Lái
98,4 triệu/m2
30,1%
Phường Cát Lái
64,4 triệu/m2
0,8%
Phường Cát Lái
51,8 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
142 triệu/m2
%
Phường Đặng Mỹ Lợi
35,6 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
35,6 triệu/m2
%
Phường Thạnh Mỹ Lợi
52,7 triệu/m2
%
Phường Cát Lái
52,7 triệu/m2
%
Phường Cát Lái
49,9 triệu/m2
2,2%
Phường Cát Lái
98,4 triệu/m2
30,1%
Phường Cát Lái
64,4 triệu/m2
0,8%
Phường Cát Lái
51,8 triệu/m2
%
Phường Cát Lái
74,7 triệu/m2
0,8%
Phường Bình Trưng Tây
90,5 triệu/m2
11,1%
Phường Bình Trưng Tây
109 triệu/m2
0,9%
Phường Bình Trưng Tây
55,9 triệu/m2
36,9%
Phường Bình Trưng Tây
60,1 triệu/m2
6,3%
Phường Bình Trưng Tây
77,1 triệu/m2
84,5%
Phường Bình Trưng Tây
58 triệu/m2
17,4%
Phường Bình Trưng Tây
90,6 triệu/m2
8,6%
Phường Bình Trưng Tây
37,2 triệu/m2
5,8%
Phường Bình Trưng Tây
78 triệu/m2
4,9%
Phường Bình Trưng Tây
51,8 triệu/m2
8,6%
Phường Bình Trưng Tây
102 triệu/m2
%
Phường Bình Trưng Tây
78,5 triệu/m2
0,5%
Phường Bình Trưng Tây
56,2 triệu/m2
1,6%
Phường Bình Trưng Tây
77,6 triệu/m2
0,2%
Bình Trưng Đông
48 triệu/m2
6,6%
Phường Bình Trưng Đông
46,6 triệu/m2
24,8%
Phường Bình Trưng Đông
56,4 triệu/m2
21,9%
Phường Bình Trưng Đông
62 triệu/m2
26,9%
Phường Bình Trưng Đông
10 triệu/m2
3,2%
Phường Bình Trưng Đông
70,8 triệu/m2
-%
Phường Bình Trưng Đông
91,4 triệu/m2
6,5%
Phường Bình Trưng Đông
32,3 triệu/m2
-%
Phường Bình Trưng Đông
44,8 triệu/m2
-%
Phường Bình Trưng Đông
28,1 triệu/m2
-%
Phường Bình Khánh
58 triệu/m2
23,7%
Phường Bình An
113 triệu/m2
7,4%
Phường Bình An
117 triệu/m2
4,,0%
Phường Bình An
136 triệu/m2
-%
Phường Bình An
132 triệu/m2
1,5%
Phường Bình An
131 triệu/m2
0,1%
Phường Bình An
198 triệu/m2
0,1%
Phường Bình An
165 triệu/m2
14,0%
Phường Bình An
131 triệu/m2
-%
Phường Bình An
229 triệu/m2
1,0%
Phường Bình An
257 triệu/m2
6,9%
Phường Bình An
159 triệu/m2
2,0%
Phường Bình An
109 triệu/m2
6,2%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn