Giá Nhà Đất Quận 4 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
183 triệu/m2
6.0%
Căn hộ
50,5 triệu/m2
1.6%
Hẻm, ngõ
62 triệu/m2
2.5%
Đất
28,9 triệu/m2
70.7%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Bình Thuận
112 triệu/m2
-%
Phường 8
62.5 triệu/m2
10.8%
Phường 8
62.5 triệu/m2
260.2%
Phường 6
92.6 triệu/m2
56.6%
Phường 6
390 triệu/m2
5.9%
Phường 6
201 triệu/m2
2.9%
Phường 5
81.5 triệu/m2
67.0%
Phường 4
108 triệu/m2
8.7%
Phường 4
70.2 triệu/m2
4.5%
Phường 4
95.2 triệu/m2
-%
Phường 4
141 triệu/m2
-%
Phường 4
20.7 triệu/m2
-%
Phường 3
290 triệu/m2
24.8%
Phường 3
32.6 triệu/m2
5.6%
Phường 16
53.9 triệu/m2
19.3%
Phường 15
128 triệu/m2
11.1%
Phường 15
109 triệu/m2
1.5%
Phường 14
29.4 triệu/m2
0.2%
Phường 14
91.6 triệu/m2
16.9%
Phường 13
30.4 triệu/m2
0.6%
Phường 13
46.9 triệu/m2
12.3%
Phường 12
22 triệu/m2
10.9%
Phường 12
22.1 triệu/m2
3.2%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn