Giá Nhà Đất Quận 6 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
164 triệu/m2
1.2%
Căn hộ
36,4 triệu/m2
1.9%
Hẻm, ngõ
78,6 triệu/m2
3.7%
Đất
- triệu/m2
-%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường 12
26.9 triệu/m2
41.6%
Phường 9
148 triệu/m2
31.0%
Phường 9
88.4 triệu/m2
55.9%
Phường 8
85.4 triệu/m2
10.2%
Phường 8
75.5 triệu/m2
3.8%
Phường 8
72.7 triệu/m2
12.3%
Phường 7
77.1 triệu/m2
-%
Phường 7
75.2 triệu/m2
4.3%
Phường 6
47.8 triệu/m2
26.8%
Phường 6
92.6 triệu/m2
25.2%
Phường 5
121 triệu/m2
28.6%
Phường 5
225 triệu/m2
2.5%
Phường 5
75.2 triệu/m2
26.4%
Phường 4
125 triệu/m2
9.9%
Phường 3
48.4 triệu/m2
-%
Phường 14
87.6 triệu/m2
7.1%
Phường 13
158 triệu/m2
0.8%
Phường 13
122 triệu/m2
19.2%
Phường 13
89.7 triệu/m2
3.8%
Phường 12
109 triệu/m2
2.0%
Phường 12
107 triệu/m2
1.1%
Phường 11
74.7 triệu/m2
7.%
Phường 11
127 triệu/m2
0.1%
Phường 11
119 triệu/m2
10.2%
Phường 11
124 triệu/m2
7.2%
Phường 11
153 triệu/m2
0.2%
Phường 10
142 triệu/m2
0.5%
Phường 10
109 triệu/m2
2.4%
Phường 10
133 triệu/m2
14.4%
Phường 10
121 triệu/m2
2.0%
Phường 10
57.4 triệu/m2
-%
Phường 10
140 triệu/m2
8%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn