Giá Nhà Đất Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
147 triệu/m2
1.0%
Căn hộ
42,1 triệu/m2
0.5%
Hẻm, ngõ
75,1 triệu/m2
0.0%
Đất
92,7 triệu/m2
2.9%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Tân Thuận Tây
108 triệu/m2
1.4%
Phường Tân Thuận Tây
78.4 triệu/m2
12.0%
Phường Tân Thuận Tây
78.4 triệu/m2
5.6%
Phường Tân Thuận Tây
65.9 triệu/m2
0.8%
Phường Tân Thuận Tây
85.4 triệu/m2
22.0%
Phường Tân Thuận Tây
87.4 triệu/m2
6.9%
Phường Tân Thuận Tây
134 triệu/m2
3.0%
Phường Tân Thuận Tây
76.3 triệu/m2
-%
Phường Tân Thuận Tây
111 triệu/m2
4.5%
Phường Tân Thuận Tây
164 triệu/m2
3.9%
Phường Tân Thuận Đông
114 triệu/m2
3.6%
Phường Tân Thuận Đông
72.9 triệu/m2
4.1%
Phường Tân Thuận Đông
72.9 triệu/m2
0.3%
Phường Tân Thuận Đông
51.6 triệu/m2
10.0%
Phường Tân Thuận Đông
147 triệu/m2
0.1%
Phường Tân Thuận Đông
76 triệu/m2
3.0%
Phường Tân Quy
74.1 triệu/m2
-%
Phường Tân Thuận Đông
132 triệu/m2
-%
Phường Tân Thuận Đông
135 triệu/m2
7.4%
Phường Tân Thuận Đông
46.3 triệu/m2
0.8%
Phường Tân Quy
127 triệu/m2
3.2%
Phường Tân Quy
204 triệu/m2
5.9%
Phường Tân Quy
190 triệu/m2
8.1%
Phường Tân Quy
61.1 triệu/m2
3.7%
Phường Tân Quy
190 triệu/m2
3.1%
Phường Tân Quy
156 triệu/m2
4.8%
Phường Tân Quy
156 triệu/m2
1.5%
Phường Tân Quy
137 triệu/m2
7.5%
Phường Tân Quy
157 triệu/m2
1.4%
Phường Tân Quy
138 triệu/m2
4.2%
Phường Tân Quy
138 triệu/m2
4.2%
Phường Tân Quy
145 triệu/m2
0.6%
Phường Tân Quy
130 triệu/m2
0.9%
Phường Tân Quy
136 triệu/m2
4.9%
Phường Tân Quy
132 triệu/m2
9.1%
Phường Tân Quy
162 triệu/m2
1.5%
Phường Tân Quy
122 triệu/m2
1.1%
Phường Tân Quy
148 triệu/m2
12.1%
Phường Tân Quy
143 triệu/m2
0.3%
Phường Tân Quy
185 triệu/m2
1.8%
Phường Tân Quy
160 triệu/m2
0.7%
Phường Tân Quy
129 triệu/m2
1.0%
Phường Tân Quy
147 triệu/m2
-%
Phường Tân Quy
131 triệu/m2
4.7%
Phường Tân Quy
142 triệu/m2
1.9%
Phường Tân Quy
151 triệu/m2
13.8%
Phường Tân Quy
123 triệu/m2
11.9%
Phường Tân Quy
172 triệu/m2
5.7%
Phường Tân Quy
138 triệu/m2
5.7%
Phường Tân Phú
45.9 triệu/m2
2.3%
Phường Tân Phú
177 triệu/m2
9.8%
Phường Tân Phú
106 triệu/m2
-%
Phường Tân Phú
49.1 triệu/m2
5.1%
Phường Tân Phú
69.1 triệu/m2
13.8%
Phường Tân Phú
92.6 triệu/m2
8.5%
Phường Tân Phú
69.7 triệu/m2
6.7%
Phường Tân Phú
46.1 triệu/m2
1.3%
Phường Tân Phú
161 triệu/m2
1.6%
Phường Tân Phú
79.1 triệu/m2
7.9%
Phường Tân Phú
42.6 triệu/m2
-%
Phường Tân Phú
229 triệu/m2
7.8%
Phường Tân Phú
165 triệu/m2
3.2%
Phường Tân Phú
139 triệu/m2
1.1%
Phường Tân Phú
184 triệu/m2
4.8%
Phường Tân Phú
176 triệu/m2
1.5%
Phường Tân Phú
152 triệu/m2
2.5%
Phường Tân Phú
141 triệu/m2
0.7%
Phường Tân Phú
156 triệu/m2
-%
Phường Tân Phú
169 triệu/m2
2.0%
Phường Tân Phú
140 triệu/m2
0.4%
Phường Tân Phú
46.2 triệu/m2
1.6%
Phường Tân Phú
146 triệu/m2
16.8%
Phường Tân Phú
165 triệu/m2
4.0%
Phường Tân Phong
89.6 triệu/m2
105.8%
Phường Tân Phong
42.9 triệu/m2
0.5%
Phường Tân Phonng
183 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
35 triệu/m2
5.7%
Phường Tân Phong
116 triệu/m2
6.0%
Phường Tân Phong
59.8 triệu/m2
0.4%
Phường Tân Phong
167 triệu/m2
2.0%
Phường Tân Phong
105 triệu/m2
24.2%
Phường Tân Phong
47.8 triệu/m2
7.1%
Phường Tân Phong
81.5 triệu/m2
14.7%
Phường Tân Phong
187 triệu/m2
7.4%
Phường Tân Phong
164 triệu/m2
0.3%
Phường Tân phong
249 triệu/m2
3.9%
Phường Tân Phong
67.6 triệu/m2
7.7%
Phường Tân Phong
150 triệu/m2
28.6%
Phường Tân Phong
127 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
131 triệu/m2
8.7%
Phường Tân Phong
128 triệu/m2
7.5%
Phường Tân Phong
141 triệu/m2
0.0%
Phường Tân Phong
73.5 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
triệu/m2
%
Phường Tân Phong
191 triệu/m2
7.0%
Phường Tân Phong
113 triệu/m2
7.9%
Phường Tân Phong
27.5 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
135 triệu/m2
1.9%
Phường Tân Phong
119 triệu/m2
0.5%
Phường Tân phong
143 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
129 triệu/m2
0.6%
Phường Tân Phong
125 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
142 triệu/m2
0.4%
Phường Tân Phong
191 triệu/m2
0.3%
Phường Tân Phong
156 triệu/m2
2.7%
Phường Tân Phong
151 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
154 triệu/m2
0.0%
Phường Tân Phong
151 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
141 triệu/m2
0.7%
Phường Tân Phong
152 triệu/m2
12.7%
Phường Tân Phong
146 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
160 triệu/m2
1.6%
Phường Tân Phong
147 triệu/m2
6.0%
Phường Tân Phong
73.3 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
156 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
144 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
118 triệu/m2
-%
Phường Tân Phong
151 triệu/m2
2.9%
Phường Tân Phong
126 triệu/m2
0.5%
Phường Tân Kiểng
53 triệu/m2
12.7%
Phường Tân Kiểng
146 triệu/m2
7.4%
Phường Tân Kiểng
61.5 triệu/m2
3.5%
Phường Tân Kiểng
88.4 triệu/m2
1.2%
Phường Tân Kiểng
208 triệu/m2
8.8%
Phường Tân Kiểng
192 triệu/m2
2.7%
Phường Tân Kiểng
110 triệu/m2
-%
Phường Tân Kiểng
134 triệu/m2
0.0%
Phường Tân Kiểng
157 triệu/m2
1.1%
Phường Tân Kiểng
134 triệu/m2
1.0%
Phường Tân Kiểng
134 triệu/m2
1.0%
Phường Tân Kiểng
161 triệu/m2
-%
Phường Tân Kiểng
124 triệu/m2
4.3%
Phường Tân Kiểng
47.6 triệu/m2
2.9%
Phường Tân Hưng
82.1 triệu/m2
0.9%
Phường Tân Hưng
89.4 triệu/m2
2.0%
Phường Tân Hưng
115 triệu/m2
7.0%
Phường Tân Hưng
86.2 triệu/m2
3.4%
Phường Tân Hưng
171 triệu/m2
1.4%
Phường Tân Hưng
147 triệu/m2
3.4%
Phường Tân Hưng
164 triệu/m2
2.5%
Phường Tân Hưng
183 triệu/m2
4.7%
Phường Tân Hưng
159 triệu/m2
-%
Phường Tân Hưng
147 triệu/m2
-%
Phường Tân Hưng
127 triệu/m2
0.8%
Phường Tân Hưng
163 triệu/m2
-%
Phường Tân Hưng
136 triệu/m2
4.2%
Phường Tân Hưng
66.9 triệu/m2
22.7%
Phường Tân Hưng
125 triệu/m2
6.8%
Phường Phú Thuận
95.3 triệu/m2
9.1%
Phường Phú Thuận
62.1 triệu/m2
0.3%
Phường Phú Thuận
106 triệu/m2
1.0%
Phường Phú Thuận
102 triệu/m2
8.6%
Phường Phú Thuận
82.3 triệu/m2
2.1%
Phường Phú Thuận
54.1 triệu/m2
6.1%
Phường Phú Thuận
93.9 triệu/m2
5.1%
Phường Phú Thuận
64.7 triệu/m2
-%
Phường Phú Thuận
45.1 triệu/m2
8.1%
Phường Phú Mỹ
79.8 triệu/m2
3.2%
Phường Phú Mỹ
43.1 triệu/m2
2.5%
Phường Phú Mỹ
71.6 triệu/m2
0.6%
Phường Phú Mỹ
83.5 triệu/m2
2.8%
Phường Phú Mỹ
101 triệu/m2
6.9%
Phường Phú Mỹ
129 triệu/m2
0.1%
Phường Phú Mỹ
105 triệu/m2
-%
Phường Phú Mỹ
107 triệu/m2
1.4%
Phường Phú Mỹ
118 triệu/m2
23.2%
Phường Phú Mỹ
24.3 triệu/m2
10.3%
Phường Phú Mỹ
60.5 triệu/m2
1.4%
Phường Bình Thuận
83.7 triệu/m2
17.4%
Phường Bình Thuận
96.6 triệu/m2
5.3%
Phường Bình Thuận
188 triệu/m2
6.8%
Phường Bình Thuận
79.3 triệu/m2
4.5%
Phường Bình Thuận
97.8 triệu/m2
2.4%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn