Giá Nhà Đất Quận 8 Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường 9
123 triệu/m2
4.7%
Phường 9
70.9 triệu/m2
3.2%
Phường 9
80 triệu/m2
10.1%
Phường 8
158 triệu/m2
2.1%
Phường 7
33.8 triệu/m2
9.1%
Phường 5
218 triệu/m2
21.7%
Phường 15
108 triệu/m2
41.9%
Phường 5
83.3 triệu/m2
-%
Phường 5
121 triệu/m2
2.9%
Phường 5
121 triệu/m2
2.4%
Phường 4
56.1 triệu/m2
10.6%
Phường 4
97.1 triệu/m2
0.4%
Phường 4
78.9 triệu/m2
1.2%
Phường 4
148 triệu/m2
6.2%
Phường 4
122 triệu/m2
-%
Phường 4
112 triệu/m2
11.8%
Phường 4
79.6 triệu/m2
6.1%
Phường 3
71.2 triệu/m2
-%
Phường 2
79.5 triệu/m2
2.0%
Phường 16
29.6 triệu/m2
12.3%
Phường 16
67.5 triệu/m2
0.2%
Phường 15
55.9 triệu/m2
4.5%
Phường 15
50.7 triệu/m2
2.4%
Phường 14
57.1 triệu/m2
5.9%
Phường 12
87.7 triệu/m2
24.1%
Phường 12
143 triệu/m2
2.4%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn