Giá Nhà Đất Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
302 triệu/m2
1,8%
Căn hộ
30,2 triệu/m2
10,7%
Ngõ, hẻm
131 triệu/m2
1,6%
Đất
157 triệu/m2
8,0%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Vĩnh Phúc
104 triệu/m2
0,7%
Phường Vĩnh Phúc
124 triệu/m2
2.7%
Phường Vĩnh Phúc
159 triệu/m2
10,1%
Phường Vĩnh Phúc
119 triệu/m2
16,4%
Phường Vĩnh Phúc
112 triệu/m2
2,0%
Phường Vĩnh Phúc
183 triệu/m2
1,7%
Phường Trúc Bạch
391 triệu/m2
0,6%
Phường Trúc Bạch
423 triệu/m2
5,4%
Phường Trúc Bạch
228 triệu/m2
%
Phường Trúc Bạch
359 triệu/m2
2,1%
Phường Trúc Bạch
389 triệu/m2
2,9%
Phường Trúc BạchMặt tiền, phố
523 triệu/m2
2,9%
Phường Trúc Bạch
295 triệu/m2
1,1%
Phường Trúc Bạch
299 triệu/m2
5,5%
Phường Trúc Bạch
451 triệu/m2
0,4%
Phường Trúc Bạch
266 triệu/m2
8,2%
Phường Thành Công
88,2 triệu/m2
11,2%
Phường Thành Công
204 triệu/m2
59,3%
Phường Thành Công
158 triệu/m2
17,6%
Phường Thành Công
285 triệu/m2
0,1%
Phường Thành Công
178 triệu/m2
6,4%
Phường Thành Công
95,8 triệu/m2
%
Phường Thành Công
97,8 triệu/m2
9,2%
Phường Quán Thánh
382 triệu/m2
29,5%
Phường Quán Thánh
353 triệu/m2
0,1%
Phường Quán Thánh
351 triệu/m2
1,7%
Phường Quán Thánh
373 triệu/m2
30,7%
Phường Quán Thánh
421 triệu/m2
%
Phường Quán Thánh
320 triệu/m2
19,3%
Phường Quán Thánh
388 triệu/m2
3,8%
Phường Quán Thánh
464 triệu/m2
%
Phường Phúc Xá
65,2 triệu/m2
1,3%
Phường Phúc Xá
130 triệu/m2
15,5%
Phường Phúc Xá
101 triệu/m2
10,0%
Phường Phúc Xá
197 triệu/m2
0,4%
Phường Phúc Xá
85,6 triệu/m2
0,5%
Phường Nguyễn Trung Trực
266 triệu/m2
%
Phường Nguyễn Trung Trực
315 triệu/m2
2,0%
Phường Nguyễn Trung Trực
403 triệu/m2
5,1%
Phường Nguyễn Trung Trực
389 triệu/m2
11,9%
Phường Nguyễn Trung Trực
274 triệu/m2
5,2%
Phường Nguyễn Trung Trực
250 triệu/m2
%
Phường Nguyễn Trung Trực
138 triệu/m2
33,2%
Phường Nguyễn Trung Trực
269 triệu/m2
3,3%
Phường Nguyễn Trung Trực
386 triệu/m2
1,6%
Phường Nguyễn Trung Trực
340 triệu/m2
%
Phường Ngọc Khánh
238 triệu/m2
9,6%
Phường Ngọc Khánh
214 triệu/m2
5,9%
Phường Ngọc Khánh
250 triệu/m2
10,5%
Phường Ngọc Khánh
141 triệu/m2
14,0%
Phường Ngọc Khánh
75,1 triệu/m2
8,8%
Phường Ngọc Khánh
198 triệu/m2
36,4%
Phường Ngọc Khánh
186 triệu/m2
2,8%
Phường Ngọc Khánh
241 triệu/m2
5,4%
Phường Ngọc Khánh
125 triệu/m2
6,9%
Phường Ngọc Hà
135 triệu/m2
6,3%
Phường Ngọc Hà
118 triệu/m2
3,8%
Phường Ngọc Hà
133 triệu/m2
0,7%
Phường Liễu Giai
255 triệu/m2
4,4%
Phường Liễu Giai
165 triệu/m2
8,2%
Phường Liễu Giai
212 triệu/m2
12,9%
Phường Liễu Giai
235 triệu/m2
1,0%
Phường Liễu Giai
258 triệu/m2
4,8%
Phường Liễu Giai
107 triệu/m2
5,6%
Phường Liễu Giai
122 triệu/m2
0,7%
Phường Liễu Giai
16,7 triệu/m2
14,2%
Phường Kim Mã
270 triệu/m2
2,1%
Phường Kim Mã
303 triệu/m2
28,3%
Phường Kim Mã
102 triệu/m2
11,9%
Phường Kim Mã
197 triệu/m2
6,2%
Phường Kim Mã
256 triệu/m2
1,6%
Phường Giảng Võ
37,7 triệu/m2
77,8%
Phường Giảng Võ
158 triệu/m2
14,0%
Phường Giảng Võ
110 triệu/m2
11,2%
Phường Giảng Võ
104 triệu/m2
3,7%
Phường Giảng Võ
199 triệu/m2
10,5%
Phường Giảng Võ
105 triệu/m2
7,8%
Phường Đội Cấn
169 triệu/m2
%
Phường Đội Cấn
97,2 triệu/m2
3,8%
Phường Đội Cấn
175 triệu/m2
2,9%
Phường Đội Cấn
136 triệu/m2
2,3%
Phường Điện Biên
173 triệu/m2
33,7%
Phường Điện Biên
218 triệu/m2
6,9%
Phường Điện Biên
205 triệu/m2
3,9%
Phường Điện Biên
154 triệu/m2
4,5%
Phường Điện Biên
290 triệu/m2
8,1%
Phường Điện Biên
409 triệu/m2
2,3%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn