Giá Nhà Đất Quận Cầu Giấy Năm 2022

nội dung mô tả phần trên của Giá Nhà Đất Quận Cầu Giấy Năm 2022
Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
270 triệu/m2
0,9%
Căn hộ
32,5 triệu/m2
2,4%
Hẻm ngõ
135 triệu/m2
0,9%
Đất
148 triệu/m2
16,3%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Yên Hòa
112 triệu/m2
6.9%
Phường Yên Hòa
85.7 triệu/m2
12.3%
Phường Yên Hòa
192 triệu/m2
2.6%
Phường Yên Hòa
131 triệu/m2
2.3%
Phường Yên Hòa
43.5 triệu/m2
76.7%
Phường Trung Hòa
166 triệu/m2
0.5%
Phường Trung Hòa
182 triệu/m2
0.5%
Phường Trung Hòa
203 triệu/m2
10.6%
Phường Trung Hòa
180 triệu/m2
0.0%
Phường Trung Hòa
192 triệu/m2
2.6%
Phường Trung Hòa
271 triệu/m2
0.4%
Phường Trung Hòa
193 triệu/m2
0.7%
Phường Trung Hòa
30.2 triệu/m2
0.3%
Phường Trung Hòa
276 triệu/m2
2.3%
Phường Trung Hòa
304 triệu/m2
2.9%
Phường Quan Hoa
109 triệu/m2
7.3%
Phường Nghĩa Tân
113 triệu/m2
3.4%
Phường Nghĩa Tân
113 triệu/m2
3.4%
Phường Nghĩa Tân
209 triệu/m2
2.2%
Phường Nghĩa Tân
120 triệu/m2
31.8%
Phường Nghĩa Đô
127 triệu/m2
0.1%
Phường Nghĩa Đô
222 triệu/m2
24.9%
Phường Nghĩa Đô
161 triệu/m2
%
Phường Nghĩa Đô
28.9 triệu/m2
73.7%
Phường Mai Dịch
110 triệu/m2
2.9%

nội dung mô tả phần dưới của Giá Nhà Đất Quận Cầu Giấy Năm 2022

Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn