Giá Nhà Đất Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
115 triệu/m2
4,4%
Căn hộ
20,8 triệu/m2
1%
hẻm, ngõ
76,8 triệu/m2
1,4%
Đất
45,4 triệu/m2
1,3%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Yết Kiêu
75.9 triệu/m2
%
Phường Yết Kiêu
112 triệu/m2
0.4%
Phường Yết Kiêu
144 triệu/m2
12.4%
Phường Yết Kiêu
83.7 triệu/m2
%
Phường Yết Kiêu
27.1 triệu/m2
55.9%
Phường Yên Nghĩa
52 triệu/m2
7.5%
Phường Yên Nghĩa
41 triệu/m2
4.2%
Phường Yên Nghĩa
37.1 triệu/m2
0.1%
Phường Yên Nghĩa
44.6 triệu/m2
11.3%
Phường Văn Quán
121 triệu/m2
14.4%
Phường Văn Quán
130 triệu/m2
7.6%
Phường Văn Quán
86.9 triệu/m2
26.1%
Phường Văn Quán
97.9 triệu/m2
1,9%
Phường Văn Quán
92.1 triệu/m2
0.8%
Phường Văn Quán
115 triệu/m2
1.2%
Phường Văn Quán
69.3 triệu/m2
%
Phường Vạn Phúc
91.3 triệu/m2
2.5%
Phường Vạn Phúc
131 triệu/m2
8.9%
Phường Vạn Phúc
84.4 triệu/m2
5.6%
Phường Vạn Phúc
81.9 triệu/m2
0.6%
Phường Vạn Phúc
81 triệu/m2
0.3%
Phường Vạn Phúc
75.1 triệu/m2
13%
Phường Quang Trung
134 triệu/m2
12.3%
Phường Quang Trung
123 triệu/m2
8.1%
Phường Quang Trung
84.4 triệu/m2
6.7%
Phường Quang Trung
109 triệu/m2
0.1%
Phường Quang Trung
72.7 triệu/m2
1.1%
Phường Quang Trung
94.9 triệu/m2
9.1%
Phường Quang Trung
114 triệu/m2
0.3%
Phường Phúc La
111 triệu/m2
0.3%
Phường Phúc La
97.3 triệu/m2
8.3%
Phường Phú Lương
53.7 triệu/m2
11%
Phường Phú Lãm
52.3 triệu/m2
0.0%
Phường Phú Lãm
47.7 triệu/m2
1.4%
Phường Phú Lãm
96.6 triệu/m2
17.4%
Phường Phú La
100 triệu/m2
3.4%
Phường Phú La
99.1 triệu/m2
10.1%
Phường Phú La
130 triệu/m2
12.7%
Phường Nguyễn Trãi
103 triệu/m2
8%
Phường Nguyễn Trãi
111 triệu/m2
%
Phường Nguyễn Trãi
98.5 triệu/m2
11%
Phường Nguyễn Trãi
98.5 triệu/m2
11%
Phường Nguyễn Trãi
162 triệu/m2
0.5%
Phường Nguyễn Trãi
119 triệu/m2
1.8%
Phường Nguyễn Trãi
109 triệu/m2
17.8%
Phường Mộ Lao
135 triệu/m2
17.8%
Phường Mộ Lao
93.1 triệu/m2
2.5%
Phường Mộ Lao
130 triệu/m2
3.1%
Phường Mộ Lao
113 triệu/m2
2.4%
Phường La Khê
120 triệu/m2
5.2%
Phường La Khê
87.7 triệu/m2
14.4%
Phường La Khê
78.3 triệu/m2
4.2%
Phường La Khê
95.2 triệu/m2
%
Phường Kiến Hưng
15.8 triệu/m2
78%
Phường Kiến Hưng
75.2 triệu/m2
1.7%
Phường Kiến Hưng
71.7 triệu/m2
11.5%
Phường Hà Cầu
81.9 triệu/m2
3.8%
Phường Hà Cầu
120 triệu/m2
%
Phường Hà Cầu
67.6 triệu/m2
0.3%
Phường Hà Cầu
59.1 triệu/m2
1.8%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn