Giá Nhà Đất Quận Hai Bà Trưng Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Vĩnh Tuy
116 triệu/m2
4,6%
Phường Vĩnh Tuy
96,1 triệu/m2
4,0%
Phường Vĩnh Tuy
85 triệu/m2
6,5%
Phường Vĩnh Tuy
156 triệu/m2
18,9%
Phường Vĩnh Tuy
119 triệu/m2
6,0%
Phường Vĩnh Tuy
112 triệu/m2
16,0%
Phường Vĩnh Tuy
96,8 triệu/m2
14,6%
Phường Trương Định
85,8 triệu/m2
0,4%
Phường Trương Định
89,6 triệu/m2
6,3%
Phường Trương Định
88,6 triệu/m2
8,7%
Phường Trương Đinh
99,7 triệu/m2
2,5%
Phường Trương Định
93,8 triệu/m2
6,7%
Phường Trương Định
109 triệu/m2
1,4%
Phường Trương Định
119 triệu/m2
11,3%
Phường Thanh Nhàn
145 triệu/m2
16,7%
Phường Thanh Nhàn
129 triệu/m2
5,7%
Phường Thanh Nhàn
98 triệu/m2
2,9%
Phường Thanh Nhàn
133 triệu/m2
11,9%
Phường Thanh Nhàn
166 triệu/m2
4,3%
Phường Thanh Lương
108 triệu/m2
3,1%
Phường Thanh Lương
74,1 triệu/m2
16,1%
Phường Thanh Lương
95,7 triệu/m2
2,1%
Phường Thanh Lương
98,1 triệu/m2
9,5%
Phường Thanh Lương
139 triệu/m2
14,8%
Phường Thanh Lương
111 triệu/m2
16,1%
Phường Quỳnh Mai
141 triệu/m2
56,4%
Phường Quỳnh Mai
37,8 triệu/m2
12,7%
Phường Quỳnh Mai
179 triệu/m2
%
Phường Quỳnh Mai
112 triệu/m2
22,9%
Phường Quỳnh Mai
123 triệu/m2
30,9%
Phường Quỳnh Lôi
116 triệu/m2
10,9%
Phường Quỳnh Lôi
128 triệu/m2
3,2%
Phường Quỳnh Lôi
104 triệu/m2
6,2%
Phường Quỳnh Lôi
93,5 triệu/m2
10,7%
Phường Phố Huế
232 triệu/m2
13,6%
Phường Phố Huế
430 triệu/m2
5,5%
Phường Phố Huế
479 triệu/m2
57,9%
phường Phố Huế
687 triệu/m2
6,1%
Phường Phạm Đình Hổ
403 triệu/m2
7,8%
Phường Phạm Đình Hổ
347 triệu/m2
%
Phường Phạm Đình Hổ
427 triệu/m2
8,6%
Phường Phạm Đình Hổ
562 triệu/m2
38,6%
Phường Phạm Đình Hổ
162 triệu/m2
5,9%
Phường Nguyễn Du
461 triệu/m2
%
Phường Nguyễn Du
455 triệu/m2
7,9%
Phường Nguyễn Du
566 triệu/m2
0,7%
Phường Ngô Thì Nhậm
413 triệu/m2
2,9%
Phường Ngô Thì Nhậm
453 triệu/m2
%
Phường Ngô Thì Nhậm
204 triệu/m2
24,0%
Phường Ngô Thì Nhậm
468 triệu/m2
1,2%
Phường Ngô Thì Nhậm
392 triệu/m2
%
Phường Ngô Thì Nhậm
322 triệu/m2
%
Phường Ngô Thì Nhậm
442 triệu/m2
0,4%
Phường Ngô Thì Nhậm
486 triệu/m2
4,3%
Phường Minh Khai
91,2 triệu/m2
8,3%
Phường Minh Khai
88,4 triệu/m2
6,2%
Phường Minh Khai
115 triệu/m2
2,4%
Phường Minh Khai
108 triệu/m2
1,7%
Phường Minh Khai
98,1 triệu/m2
1,6%
Phường Lê Đại Hành
179 triệu/m2
3,2%
Phường Lê Đại Hành
468 triệu/m2
9,6%
Phường Lê Đại Hành
460 triệu/m2
0,5%
Phường Lê Đại Hành
594 triệu/m2
17,7%
Phường Lê Đại hành
442 triệu/m2
117,5%
Phường Lê Đại Hành
723 triệu/m2
30,8%
Phường Lê Đại Hành
373 triệu/m2
10,6%
Phường Lê Đại Hành
316 triệu/m2
2,7%
Phường Lê Đại Hành
46,7 triệu/m2
29,0%
Phường Đồng Tâm
129 triệu/m2
6,7%
Phường Đồng Tâm
150 triệu/m2
2,8%
Phường Đồng Tâm
80,4 triệu/m2
9,8%
Phường Đồng Tâm
186 triệu/m2
1,8%
Phường Đồng Tâm
101 triệu/m2
21,2%
Phường Đồng Tâm
139 triệu/m2
7,7%
Phường Đồng Nhân
171 triệu/m2
%
Phường Đồng Nhân
105 triệu/m2
219,2%
Phường Đồng Nhân
139 triệu/m2
24,3%
Phường Đống Mác
102 triệu/m2
1,0%
Phường Đống Mác
140 triệu/m2
4,8%
Phường Đống Mác
132 triệu/m2
3,3%
Phường Cầu Dền
121 triệu/m2
11,1%
Phường Bùi Thị Xuân
580 triệu/m2
1,2%
Phường Bùi Thị Xuân
615 triệu/m2
1,6%
Phường Bùi Thị Xuân
536 triệu/m2
4,2%
Phường Bùi Thị Xuân
841 triệu/m2
%
Phường Bùi Thị Xuân
658 triệu/m2
11,7%
Phường Bùi Thị Xuân
549 triệu/m2
3,8%
Phường Bạch Mai
93,3 triệu/m2
2,3%
Phường Bạch Mai
119 triệu/m2
16,3%
Phường Bạch Mai
123 triệu/m2
9,1%
Phường Bạch Đằng
114 triệu/m2
%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn