Giá Nhà Đát Quận Hoàng Mai Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
123 triệu/m2
0,4%
Căn hộ
25,5 triệu/m2
2,1%
Hẻm,ngõ
84,7 triệu/m2
1,4%
Đất
70,5 triệu/m2
9,4%

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Yên Sở
75.5 triệu/m2
1%
Phường Yên Sở
77.1 triệu/m2
4.7%
Phường Yên Sở
77 triệu/m2
4.1%
Phường Vĩnh Hưng
73.1 triệu/m2
6.9%
Phường Vĩnh Hưng
66.7 triệu/m2
0.4%
Phường Vĩnh Hưng
71.8 triệu/m2
0.9%
Phường Vĩnh Hưng
69.5 triệu/m2
6%
Phường Vĩnh Hưng
74.2 triệu/m2
0.9%
Phường Tương Mai
88.3 triệu/m2
0.2%
Phường Tương Mai
72.5 triệu/m2
43.1%
Phường Tương Mai
114 triệu/m2
1.5%
Phường Tương Mai
82.4 triệu/m2
0.9%
Phường Trần Phú
82.2 triệu/m2
2.2%
Phường Trần Phú
66.5 triệu/m2
12.7%
Phường Thịnh Liệt
87.3 triệu/m2
2.7%
Phường Thịnh Liệt
80.8 triệu/m2
5.3%
Phường Thịnh Liệt
81.6 triệu/m2
5.3%
Phường Thịnh Liệt
72 triệu/m2
2.6%
Phường Thịnh Liệt
92 triệu/m2
3.5%
Phường Thanh Trì
75.6 triệu/m2
16.5%
Phường Thanh Trì
80.5 triệu/m2
0.6%
Phường Thanh Trì
78.2 triệu/m2
9.7%
Phường Thanh Trì
71.2 triệu/m2
%
Phường Thanh Trì
80 triệu/m2
13.4%
Phường Tân Mai
89.7 triệu/m2
6.4%
Phường Tân Mai
77.1 triệu/m2
19.6%
Phường Mai Động
87.7 triệu/m2
12.1%
Phường Mai Động
84.9 triệu/m2
3.2%
Phường Mai Động
91.9 triệu/m2
0.8%
Phường Mai Động
74.9 triệu/m2
0.9%
Phường Lĩnh Nam
32.3 triệu/m2
8.3%
Phường Lĩnh Nam
67.1 triệu/m2
5.1%
Phường Lĩnh Nam
74.1 triệu/m2
10.8%
Phường Lĩnh Nam
71.9 triệu/m2
4.1%
Phường Hoàng Văn Thụ
109 triệu/m2
0.2%
Phường Hoàng Văn Thụ
117 triệu/m2
7.1%
Phường Hoàng Văn Thụ
89.5 triệu/m2
1.1%
Phường Hoàng Văn Thụ
84.4 triệu/m2
2.4%
Phường Hoàng Văn Thụ
88.9 triệu/m2
0.5%
Phường Hoàng Văn Thụ
47.1 triệu/m2
%
Phường Hoàng Văn Thụ
108 triệu/m2
39.6%
Phường Hoàng Văn Thụ
89.4 triệu/m2
1.3%
Phường Hoàng Văn Thụ
130 triệu/m2
3.5%
Phường Hoàng Liệt
29.3 triệu/m2
10.3%
Phường Hoàng Liệt
97.4 triệu/m2
20.1%
Phường Hoàng Liệt
59.5 triệu/m2
8.9%
Phường Hoàng Liệt
90.4 triệu/m2
20.8%
Phường Hoàng Liệt
75.9 triệu/m2
20.3%
Phường Hoàng Liệt
91.2 triệu/m2
0.0%
Phường Hoàng Liệt
74.2 triệu/m2
6.8%
Phường Giáp Bát
93.1 triệu/m2
2.5%
Phường Giáp Bát
150 triệu/m2
2.6%
Phường Giáp Bát
93.3 triệu/m2
1.4%
Phường Giáp Bát
108 triệu/m2
0.1%
Phường Định Công
119 triệu/m2
3.3%
Phường Định Công
119 triệu/m2
0.7%
Phường Định Công
68.3 triệu/m2
40.5%
Phường Định Công
77.6 triệu/m2
3%
Phường Định Công
89.2 triệu/m2
1.4%
Phường Định Công
112 triệu/m2
5.2%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn