Giá Nhà Đất Quận Long Biên Năm 2022

Giá nhà đất theo đường

Đường
Phường
Giá trung bình
Phường Đức Giang
74.3 triệu/m2
1.9%
Phường Cự Khối
58.5 triệu/m2
3.4%
Phường Cự Khối
67.3 triệu/m2
%
Phường Cự Khối
62.5 triệu/m2
30.7%
Phường Cự Khối
64.5 triệu/m2
11%
Phường Cự Khối
62 triệu/m2
14.5%
Phường Bồ Đề
74.6 triệu/m2
14.1%
Phường Bồ Đề
95.3 triệu/m2
3.7%
Phường Bồ Đề
116 triệu/m2
12.8%
Phường Bồ Đề
139 triệu/m2
9.1%
Phường Bồ Đề
94.3 triệu/m2
0.5%
Phường Bồ Đề
141 triệu/m2
8.9%
Phường Bồ Đề
74.4 triệu/m2
8.8%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn