Giá Nhà Đất Đường An Xá Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
96,9 triệu/m2
6,8%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
83,6 triệu/m2
0,6%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
105 tr/m2
81 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
105 tr/m2 0
75 tr/m2 7.41%
tr/m2
tr/m2
08/2020
105 tr/m2 0
79 tr/m2 5.33%
tr/m2
tr/m2
09/2020
104 tr/m2 0.95%
77 tr/m2 2.53%
tr/m2
tr/m2
10/2020
108 tr/m2 3.85%
75 tr/m2 2.60%
tr/m2
tr/m2
11/2020
113 tr/m2 4.63%
76 tr/m2 1.33%
tr/m2
tr/m2
12/2020
116 tr/m2 2.65%
92 tr/m2 21.05%
tr/m2
tr/m2
01/2021
104 tr/m2 10.34%
87 tr/m2 5.43%
tr/m2
tr/m2
02/2021
108 tr/m2 3.85%
90 tr/m2 3.45%
tr/m2
tr/m2
03/2021
90 tr/m2 16.67%
83 tr/m2 7.78%
tr/m2
tr/m2
04/2021
96 tr/m2 6.67%
83 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn