Giá Nhà Đất Đường Đại La Quận Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
220 triệu/m2
2,6%
Căn hộ
24,9 triệu/m2
1,6%
Hẻm, ngõ
96,4 triệu/m2
4,4%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
218 tr/m2
80 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
207 tr/m2 5.05%
80 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
08/2020
217 tr/m2 4.83%
81 tr/m2 1.25%
tr/m2
tr/m2
09/2020
233 tr/m2 7.37%
87 tr/m2 7.41%
40 tr/m2
220 tr/m2
10/2020
222 tr/m2 4.72%
85 tr/m2 2.30%
tr/m2 100%
tr/m2 100%
11/2020
194 tr/m2 12.61%
87 tr/m2 2.35%
tr/m2
tr/m2
12/2020
175 tr/m2 9.79%
79 tr/m2 9.20%
tr/m2
tr/m2
01/2021
196 tr/m2 12%
92 tr/m2 16.46%
25 tr/m2
tr/m2
02/2021
200 tr/m2 2.04%
94 tr/m2 2.17%
25 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
214 tr/m2 7%
92 tr/m2 2.13%
25 tr/m2 0
216 tr/m2
04/2021
219 tr/m2 2.34%
96 tr/m2 4.35%
24 tr/m2 4%
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn