Giá Nhà Đất Đường Số 1-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
173 triệu/m2
3.9%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
124 triệu/m2
4.4%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
167 tr/m2
110 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
176 tr/m2 5.39%
112 tr/m2 1.82%
- tr/m2
159 tr/m2
08/2020
180 tr/m2 2.27%
113 tr/m2 0.89%
- tr/m2
138 tr/m2 13.21%
09/2020
180 tr/m2 0
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2 100%
10/2020
182 tr/m2 1.11%
120 tr/m2
- tr/m2
127 tr/m2
11/2020
173 tr/m2 4.95%
119 tr/m2 0.83%
- tr/m2
96 tr/m2 24.41%
12/2020
162 tr/m2 6.36%
- tr/m2 100%
- tr/m2
62 tr/m2 35.42%
01/2021
173 tr/m2 6.79%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2 100%
02/2021
189 tr/m2 9.25%
- tr/m2
- tr/m2
119 tr/m2
03/2021
179 tr/m2 5.29%
- tr/m2
- tr/m2
118 tr/m2 0.84%
04/2021
172 tr/m2 3.91%
- tr/m2
- tr/m2
124 tr/m2 5.08%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn