Giá Nhà Đất Đường Đào Sư Tích Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
72,9 triệu/m2
0,6%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
71,8 triệu/m2
0,1%
Đất
38,8 triệu/m2
13,3%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
62 tr/m2
60 tr/m2
- tr/m2
32 tr/m2
07/2020
81 tr/m2 30.65%
66 tr/m2 10%
- tr/m2
32 tr/m2 0
08/2020
71 tr/m2 12.35%
62 tr/m2 6.06%
- tr/m2
29 tr/m2 9.38%
09/2020
70 tr/m2 1.41%
62 tr/m2 0
- tr/m2
28 tr/m2 3.45%
10/2020
68 tr/m2 2.86%
68 tr/m2 9.68%
- tr/m2
27 tr/m2 3.57%
11/2020
74 tr/m2 8.82%
68 tr/m2 0
- tr/m2
27 tr/m2 0
12/2020
74 tr/m2 0
67 tr/m2 1.47%
- tr/m2
31 tr/m2 14.81%
01/2021
72 tr/m2 2.70%
71 tr/m2 5.97%
- tr/m2
26 tr/m2 16.13%
02/2021
73 tr/m2 1.39%
69 tr/m2 2.82%
- tr/m2
32 tr/m2 23.08%
03/2021
73 tr/m2 0
71 tr/m2 2.90%
- tr/m2
34 tr/m2 6.25%
04/2021
72 tr/m2 1.37%
71 tr/m2 0
- tr/m2
38 tr/m2 11.76%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn