Giá Nhà Đất Đường Hàng Than Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
351 triệu/m2
4,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
54,1 triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
349 tr/m2
tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
318 tr/m2 8.88%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
08/2020
314 tr/m2 1.26%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
09/2020
359 tr/m2 14.33%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
10/2020
346 tr/m2 3.62%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
11/2020
366 tr/m2 5.78%
189 tr/m2
tr/m2
tr/m2
12/2020
356 tr/m2 2.73%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
01/2021
354 tr/m2 0.56%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
02/2021
356 tr/m2 0.56%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
03/2021
336 tr/m2 5.62%
54 tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
351 tr/m2 4.46%
54 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn