Giá Nhà Đất Đường Võ Văn Dũng Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
308 triệu/m2
0,1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
236 triệu/m2
0,3%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
344 tr/m2
280 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
368 tr/m2 6.98%
254 tr/m2 9.29%
tr/m2
tr/m2
08/2020
364 tr/m2 1.09%
265 tr/m2 4.33%
tr/m2
tr/m2
09/2020
335 tr/m2 7.97%
246 tr/m2 7.17%
tr/m2
tr/m2
10/2020
320 tr/m2 4.48%
223 tr/m2 9.35%
tr/m2
tr/m2
11/2020
327 tr/m2 2.19%
198 tr/m2 11.21%
tr/m2
tr/m2
12/2020
321 tr/m2 1.83%
208 tr/m2 5.05%
tr/m2
tr/m2
01/2021
320 tr/m2 0.31%
212 tr/m2 1.92%
tr/m2
tr/m2
02/2020
333 tr/m2 4.06%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
03/2021
307 tr/m2 7.81%
235 tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
308 tr/m2 0.33%
236 tr/m2 0.43%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn