Giá Nhà Đất Đường An Phú Đông Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
54,7 triệu/m2
1,1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
56 triệu/m2
4,8%
Đất
39,2 triệu/m2
3,1%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
- tr/m2
42 tr/m2
- tr/m2
36 tr/m2
07/2020
67 tr/m2
49 tr/m2 16.67%
- tr/m2
43 tr/m2 19.44%
08/2020
56 tr/m2 16.42%
40 tr/m2 18.37%
- tr/m2
38 tr/m2 11.63%
09/2020
56 tr/m2 0
41 tr/m2 2.50%
- tr/m2
30 tr/m2 21.05%
10/2020
56 tr/m2 0
37 tr/m2 9.76%
20 tr/m2
30 tr/m2 0
11/2020
56 tr/m2 0
56 tr/m2 51.35%
- tr/m2 100%
30 tr/m2 0
12/2020
49 tr/m2 12.50%
49 tr/m2 12.50%
- tr/m2
31 tr/m2 3.33%
01/2021
54 tr/m2 10.20%
57 tr/m2 16.33%
- tr/m2
40 tr/m2 29.03%
02/2021
54 tr/m2 0
53 tr/m2 7.02%
- tr/m2
41 tr/m2 2.50%
03/2021
54 tr/m2 0
53 tr/m2 0
- tr/m2
39 tr/m2 4.88%
04/2021
54 tr/m2 0
55 tr/m2 3.77%
- tr/m2
39 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn