Giá Nhà Đất Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
243 triệu/m2
8.3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
170 triệu/m2
0.6%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
255 tr/m2
173 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
254 tr/m2 0.39%
160 tr/m2 7.51%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
270 tr/m2 6.30%
173 tr/m2 8.13%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
266 tr/m2 1.48%
173 tr/m2 0
- tr/m2
78 tr/m2
10/2020
238 tr/m2 10.53%
163 tr/m2 5.78%
- tr/m2
- tr/m2 100%
11/2020
249 tr/m2 4.62%
170 tr/m2 4.29%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
217 tr/m2 12.85%
165 tr/m2 2.94%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
226 tr/m2 4.15%
165 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
220 tr/m2 2.65%
170 tr/m2 3.03%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
224 tr/m2 1.82%
168 tr/m2 1.18%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
242 tr/m2 8.04%
169 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn