Giá Nhà Đất Đường Số 12 Quận 2 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
129 triệu/m2
2,5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
68,225,3 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
124 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
82 tr/m2
07/2020
118 tr/m2 4.84%
67 tr/m2
- tr/m2
80 tr/m2 2.44%
08/2020
121 tr/m2 2.54%
47 tr/m2 29.85%
- tr/m2
74 tr/m2 7.50%
09/2020
106 tr/m2 12.40%
- tr/m2 100%
- tr/m2
74 tr/m2 0
10/2020
114 tr/m2 7.55%
36 tr/m2
- tr/m2
83 tr/m2 12.16%
11/2020
121 tr/m2 6.14%
37 tr/m2 2.78%
- tr/m2
91 tr/m2 9.64%
12/2020
123 tr/m2 1.65%
40 tr/m2 8.11%
- tr/m2
86 tr/m2 5.49%
01/2021
118 tr/m2 4.07%
35 tr/m2 12.50%
- tr/m2
74 tr/m2 13.95%
02/2021
127 tr/m2 7.63%
57 tr/m2 62.86%
- tr/m2
91 tr/m2 22.97%
03/2021
126 tr/m2 0.79%
- tr/m2 100%
- tr/m2
91 tr/m2 0
04/2021
129 tr/m2 2.38%
- tr/m2
- tr/m2
68 tr/m2 25.27%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn