Giá Nhà Đất Đường 3/2 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
299 triệu/m2
10.4%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
137 triệu/m2
15.4%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
372 tr/m2
132 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
338 tr/m2 9.14%
122 tr/m2 7.58%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
336 tr/m2 0.59%
128 tr/m2 4.92%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
336 t tr/m2 0
132 tr/m2 3.13%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
348 tr/m2 3.57%
145 tr/m2 9.85%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
274 tr/m2 21.26%
129 tr/m2 11.03%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
307 tr/m2 12.04%
131 tr/m2 1.55%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
307 tr/m2 0
131 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
266 tr/m2 13.36%
121 tr/m2 7.63%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
300 tr/m2 12.78%
118 tr/m2 2.48%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
299 tr/m2 0.33%
137 tr/m2 16.10%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn