Giá Nhà Đất Đường 3/2 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
290 triệu/m2
0.3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
174 triệu/m2
1.1%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
379 tr/m2
190 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
384 tr/m2 1.32%
192 tr/m2 1.05%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
365 tr/m2 4.95%
192 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
365 tr/m2 0
191 tr/m2 0.52%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
346 tr/m2 5.21%
196 tr/m2 2.62%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
358 tr/m2 3.47%
191 tr/m2 2.55%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
350 tr/m2 2.23%
170 tr/m2 10.99%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
292 tr/m2 16.57%
173 tr/m2 1.76%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
313 tr/m2 7.19%
163 tr/m2 5.78%
62 tr/m2
- tr/m2
03/2021
290 tr/m2 7.35%
175 tr/m2 7.36%
55 tr/m2 11.29%
- tr/m2
04/2021
290 tr/m2 0
174 tr/m2 0.57%
- tr/m2 100%
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn