Giá Nhà Đất Đường 3/2 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
389 triệu/m2
5.3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
172 triệu/m2
7.1%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
397 tr/m2
182 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
370 tr/m2 6.80%
166 tr/m2 8.79%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
406 tr/m2 9.73%
167 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
459 tr/m2 13.05%
181 tr/m2 8.38%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
444 tr/m2 3.27%
179 tr/m2 1.10%
- tr/m2
48 tr/m2
11/2020
497 tr/m2 11.94%
180 tr/m2 0.56%
- tr/m2
- tr/m2 100%
12/2020
382 tr/m2 23.14%
185 tr/m2 2.78%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
441 tr/m2 15.45%
188 tr/m2 1.62%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
429 tr/m2 2.72%
178 tr/m2 5.32%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
410 tr/m2 4.43%
185 tr/m2 3.93%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
389 tr/m2 5.12%
172 tr/m2 7.03%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn