Giá Nhà Đất Đường Số 3 Quận 2 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
187 triệu/m2
-%
Căn hộ
37,3 triệu/m2
0,3%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
146 triệu/m2
1,0%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
141 tr/m2
100 tr/m2
36 tr/m2
125 tr/m2
07/2020
169 tr/m2 19.86%
102 tr/m2 2%
38 tr/m2 5.56%
126 tr/m2 0.80%
08/2020
126 tr/m2 25.44%
102 tr/m2 0
36 tr/m2 5.26%
123 tr/m2 2.38%
09/2020
167 tr/m2 32.54%
85 tr/m2 16.67%
37 tr/m2 2.78%
136 tr/m2 10.57%
10/2020
173 tr/m2 3.59%
107 tr/m2 25.88%
36 tr/m2 2.70%
36 tr/m2 73.53%
11/2020
157 tr/m2 9.25%
111 tr/m2 3.74%
35 tr/m2 2.78%
166 tr/m2 361.11%
12/2020
187 tr/m2 19.11%
134 tr/m2 20.72%
36 tr/m2 2.86%
149 tr/m2 10.24%
01/2021
189 tr/m2 1.07%
- tr/m2 100%
36 tr/m2 0
156 tr/m2 4.70%
02/2021
187 tr/m2 1.06%
- tr/m2
35 tr/m2 2.78%
145 tr/m2 7.05%
03/2021
186 tr/m2 0.53%
- tr/m2
37 tr/m2 5.71%
186 tr/m2 28.28%
04/2021
186 tr/m2 0
- tr/m2
37 tr/m2 0
145 tr/m2 22.04%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn