Giá Nhà Đất Đường 3 tháng 2 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
295 triệu/m2
2.7%
Căn hộ
67 triệu/m2
2.6%
Hẻm, ngõ
168 triệu/m2
0.6%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
337 tr/m2
174 tr/m2
64 tr/m2
- tr/m2
07/2020
337 tr/m2 0
172 tr/m2 1.15%
66 tr/m2 3.13%
- tr/m2
08/2020
339 tr/m2 0.59%
168 tr/m2 2.33%
64 tr/m2 3.03%
- tr/m2
09/2020
340 tr/m2 0.29%
171 tr/m2 1.79%
60 tr/m2 6.25%
- tr/m2
10/2020
354 tr/m2 4.12%
173 tr/m2 1.17%
60 tr/m2 0
- tr/m2
11/2020
329 tr/m2 7.06%
169 tr/m2 2.31%
62 tr/m2 3.33%
- tr/m2
12/2020
304 tr/m2 7.60%
168 tr/m2 0.59%
61 tr/m2 1.61%
- tr/m2
01/2021
323 tr/m2 6.25%
161 tr/m2 4.17%
59 tr/m2 3.28%
- tr/m2
02/2021
304 tr/m2 5.88%
171 tr/m2 6.21%
59 tr/m2 0
- tr/m2
03/2021
303 tr/m2 0.33%
169 tr/m2 1.17%
65 tr/m2 10.17%
- tr/m2
04/2021
295 tr/m2 2.64%
168 tr/m2 0.59%
67 tr/m2 3.08%
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn