Giá Nhà Đất Đường Bình Thới Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
201 triệu/m2
4,5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
127 triệu/m2
5,8%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
188 tr/m2
119 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
201 tr/m2 6.91%
119 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
189 tr/m2 5.97%
118 tr/m2 0.84%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
212 tr/m2 12.17%
115 tr/m2 2.54%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
185 tr/m2 12.74%
114 tr/m2 0.87%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
182 tr/m2 1.62%
121 tr/m2 6.14%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
191 tr/m2 4.95%
125 tr/m2 3.31%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
200 tr/m2 4.71%
120 tr/m2 4%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
183 tr/m2 8.50%
121 tr/m2 0.83%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
177 tr/m2 3.28%
122 tr/m2 0.83%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
191 tr/m2 7.91%
125 tr/m2 2.46%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn