Giá Nhà Đất Đường Bùi Viện Quận 1 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
640 triệu/m2
8.0%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
246 triệu/m2
9.7%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
543 tr/m2
283 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
550 tr/m2 1.29%
289 tr/m2 2.12%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
578 tr/m2 5.09%
269 tr/m2 6.92%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
534 tr/m2 7.61%
247 tr/m2 8.18%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
506 tr/m2 5.24%
229 tr/m2 7.29%
- tr/m2
494 tr/m2
11/2020
506 tr/m2 0
228 tr/m2 0.44%
- tr/m2
494 tr/m2 0
12/2020
569 tr/m2 12.45%
236 tr/m2 3.51%
- tr/m2
- tr/m2 100%
01/2021
569 tr/m2 0
222 tr/m2 5.93%
tr/m2
- tr/m2
02/2021
600 tr/m2 5.45%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
592 tr/m2 1.33%
223 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
639 tr/m2 7.94%
245 tr/m2 9.87%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn