Giá Nhà Đất Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
177 triệu/m2
0.4%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
119 triệu/m2
7.8%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
194 tr/m2
130 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
192 tr/m2 1.03%
134 tr/m2 3.08%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
183 tr/m2 4.69%
134 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
189 tr/m2 3.28%
133 tr/m2 0.75%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
192 tr/m2 1.59%
127 tr/m2 4.51%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
191 tr/m2 0.52%
123 tr/m2 3.15%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
174 tr/m2 8.90%
124 tr/m2 0.81%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
177 tr/m2 1.72%
124 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
184 tr/m2 3.95%
128 tr/m2 3.23%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
175 tr/m2 4.89%
129 tr/m2 0.78%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
176 tr/m2 0.57%
119 tr/m2 7.75%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn