Giá Nhà Đất Đường Cao Thắng Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
262 triệu/m2
5.5%
Căn hộ
43,1 triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
161 triệu/m2
2.4%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
293 tr/m2
171 tr/m2
43 tr/m2
- tr/m2
07/2020
292 tr/m2 0.34%
160 tr/m2 6.43%
44 tr/m2 2.33%
- tr/m2
08/2020
293 tr/m2 0.34%
157 tr/m2 1.88%
44 tr/m2 0
- tr/m2
09/2020
296 tr/m2 1.02%
153 tr/m2 2.55%
44 tr/m2 0
69 tr/m2
10/2020
303 tr/m2 2.36%
149 tr/m2 2.61%
45 tr/m2 2.27%
- tr/m2 100%
11/2020
291 tr/m2 3.96%
155 tr/m2 4.03%
44 tr/m2 2.22%
- tr/m2
12/2020
266 tr/m2 8.59%
163 tr/m2 5.16%
45 tr/m2 2.27%
- tr/m2
01/2021
275 tr/m2 3.38%
167 tr/m2 2.45%
42 tr/m2 6.67%
- tr/m2
02/2021
274 tr/m2 0.36%
165 tr/m2 1.20%
42 tr/m2 0
- tr/m2
03/2021
277 tr/m2 1.09%
164 tr/m2 0.61%
tr/m2 100%
- tr/m2
04/2021
262 tr/m2 5.42%
160 tr/m2 2.44%
43 tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn