Giá Nhà Đất Đường Cầu Diễn Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
triệu/m2
%
Căn hộ
15.3 triệu/m2
1.6%
Hẻm,ngõ
77.1 triệu/m2
4.5%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
85 tr/m2
57 tr/m2
15 tr/m2
tr/m2
7/2020
tr/m2 100%
52 tr/m2 8.77%
16 tr/m2 6.67%
tr/m2
8/2020
95 tr/m2
58 tr/m2 11.54%
15 tr/m2 6.25%
38 tr/m2
9/2020
89 tr/m2 6.32%
64 tr/m2 10.34%
17 tr/m2 13.33%
41 tr/m2 7.89%
10/2020
tr/m2 100%
74 tr/m2 15.63%
17 tr/m2 0
40 tr/m2 2.44%
11/2020
104 tr/m2
68 tr/m2 8.11%
15 tr/m2 11.76%
57 tr/m2 42.50%
12/2020
97 tr/m2 6.73%
72 tr/m2 5.88%
14 tr/m2 6.67%
40 tr/m2 29.82%
1/2021
tr/m2 100%
65 tr/m2 9.72%
14 tr/m2 0
41 tr/m2 2.50%
2/2021
tr/m2
73 tr/m2 12.31%
14 tr/m2 0
46 tr/m2 12.20%
3/2021
183 tr/m2
73 tr/m2 0
15 tr/m2 7.14%
47 tr/m2 2.17%
4/2021
tr/m2 100%
77 tr/m2 5.48%
15 tr/m2 0
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn