Giá Nhà Đất Đường Cầu Giấy Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
232 triệu/m2
3.6%
Căn hộ
32.2 triệu/m2
2.8%
Hẻm,ngõ
121 triệu/m2
4.5%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
210 tr/m2
108 tr/m2
33 tr/m2
83 tr/m2
7/2020
207 tr/m2 1.43%
106 tr/m2 1.85%
35 tr/m2 6.06%
81 tr/m2 2.41%
8/2020
218 tr/m2 5.31%
104 tr/m2 1.89%
33 tr/m2 5.71%
83 tr/m2 2.47%
9/2020
204 tr/m2 6.42%
105 tr/m2 0.96%
32 tr/m2 3.03%
82 tr/m2 1.20%
10/2020
197 tr/m2 3.43%
111 tr/m2 5.71%
35 tr/m2 9.38%
86 tr/m2 4.88%
11/2020
214 tr/m2 8.63%
108 tr/m2 2.70%
32 tr/m2 8.57%
86 tr/m2 0
12/2020`
198 tr/m2 7.48%
110 tr/m2 1.85%
32 tr/m2 0
84 tr/m2 2.33%
1/2021
223 tr/m2 12.63%
106 tr/m2 3.64%
31 tr/m2 3.13%
79 tr/m2 5.95%
2/2021
243 tr/m2 8.97%
107 tr/m2 0.94%
32 tr/m2 3.23%
tr/m2 100%
3/2021
224 tr/m2 7.82%
115 tr/m2 7.48%
31 tr/m2 3.13%
138 tr/m2
4/2021
231 tr/m2 3.13%
120 tr/m2 4.35%
32 tr/m2 3.23%
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn