Giá Nhà Đất Đường Dân Chủ TP.Thủ Đức Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
143 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
34,7 triệu/m2
1,6%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
161 tr/m2
106 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
175 tr/m2 8.70%
107 tr/m2 0.94%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
173 tr/m2 1.14%
- tr/m2 100%
- tr/m2
19 tr/m2
09/2020
154 tr/m2 10.98%
- tr/m2
- tr/m2
26 tr/m2 36.84%
10/2020
158 tr/m2 2.60%
19 tr/m2
- tr/m2
30 tr/m2 15.38%
11/2020
153 tr/m2 3.16%
27 tr/m2 42.11%
- tr/m2
- tr/m2 100%
12/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2 100%
32 tr/m2
- tr/m2
01/2021
- tr/m2
35 tr/m2
- tr/m2 100%
- tr/m2
02/2021
- tr/m2
36 tr/m2 2.86%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
- tr/m2
34 tr/m2 5.56%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
143 tr/m2
34 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn