Giá Nhà Đất Đường Đặng Tiến Đông Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
177 triệu/m2
3,1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
192 tr/m2
112 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
186 tr/m2 3.13%
101 tr/m2 9.82%
tr/m2
tr/m2
08/2020
181 tr/m2 2.69%
112 tr/m2 10.89%
tr/m2
tr/m2
09/2020
196 tr/m2 8.29%
114 tr/m2 1.79%
tr/m2
tr/m2
10/2020
189 tr/m2 3.57%
121 tr/m2 6.14%
tr/m2
tr/m2
11/2020
193 tr/m2 2.12%
116 tr/m2 4.13%
tr/m2
tr/m2
12/2020
187 tr/m2 3.11%
126 tr/m2 8.62%
tr/m2
tr/m2
01/2021
193 tr/m2 3.21%
146 tr/m2 15.87%
tr/m2
tr/m2
02/2021
231 tr/m2 19.69%
143 tr/m2 2.05%
tr/m2
tr/m2
03/2021
182 tr/m2 21.21%
120 tr/m2 16.08%
tr/m2
tr/m2
04/2021
176 tr/m2 3.30%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn