Giá Nhà Đất Đường Đặng Văn Bi TP. Thủ Đức Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
130 triệu/m2
4,1%
Căn hộ
43,6 triệu/m2
3,5%
Hẻm, ngõ
37,3 triệu/m2
3,1%
Đất
71,3 triệu/m2
3,4%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
07/2020
156 tr/m2
62 tr/m2
43 tr/m2
52 tr/m2
07/2020
174 tr/m2 11.54%
56 tr/m2 9.68%
42 tr/m2 2.33%
45 tr/m2 13.46%
08/2020
159 tr/m2 8.62%
47 tr/m2 16.07%
41 tr/m2 2.38%
39 tr/m2 13.33%
09/2020
152 tr/m2 4.40%
42 tr/m2 10.64%
42 tr/m2 2.44%
60 tr/m2 53.85%
10/2020
132 tr/m2 13.16%
45 tr/m2 7.14%
43 tr/m2 2.38%
66 tr/m2 10%
11/2020
141 tr/m2 6.82%
41 tr/m2 8.89%
39 tr/m2 9.30%
67 tr/m2 1.52%
12/2020
132 tr/m2 6.38%
48 tr/m2 17.07%
38 tr/m2 2.56%
52 tr/m2 22.39%
01/2021
117 tr/m2 11.36%
43 tr/m2 10.42%
38 tr/m2 0
57 tr/m2 9.62%
02/2021
119 tr/m2 1.71%
40 tr/m2 6.98%
39 tr/m2 2.63%
tr/m2 100%
03/2021
129 tr/m2 8.40%
38 tr/m2 5%
42 tr/m2 7.69%
68 tr/m2
04/2021
129 tr/m2 0
37 tr/m2 2.63%
43 tr/m2 2.38%
71 tr/m2 4.41%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn