Giá Nhà Đất Đường Đào Tông Nguyên Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
80,9 triệu/m2
18,7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
53,8 triệu/m2
16,7%
Đất
32,1 triệu/m2
1,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
68 tr/m2
64 tr/m2
- tr/m2
37 tr/m2
07/2020
73 tr/m2 7.35%
63 tr/m2 1.56%
- tr/m2
39 tr/m2 5.41%
08/2020
73 tr/m2 0
65 tr/m2 3.17%
- tr/m2
45 tr/m2 15.38%
09/2020
73 tr/m2 0
62 tr/m2 4.62%
- tr/m2
44 tr/m2 2.22%
10/2020
67 tr/m2 8.22%
58 tr/m2 6.45%
- tr/m2
37 tr/m2 15.91%
11/2020
68 tr/m2 1.49%
52 tr/m2 10.34%
- tr/m2
31 tr/m2 16.22%
12/2020
68 tr/m2 0
51 tr/m2 1.92%
- tr/m2
31 tr/m2 0
01/2021
66 tr/m2 2.94%
62 tr/m2 21.57%
- tr/m2
30 tr/m2 3.23%
02/2021
69 tr/m2 4.55%
62 tr/m2 0
- tr/m2
32 tr/m2 6.67%
03/2021
68 tr/m2 1.45%
64 tr/m2 3.23%
- tr/m2
31 tr/m2 3.13%
04/2021
80 tr/m2 17.65%
53 tr/m2 17.19%
- tr/m2
32 tr/m2 3.23%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn