Giá Nhà Đất Đường Đê La Thành Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
208 triệu/m2
2,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
106 triệu/m2
1,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
193 tr/m2
98 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
189 tr/m2 2.07%
96 tr/m2 2.04%
tr/m2
tr/m2
08/2020
190 tr/m2 0.53%
103 tr/m2 7.29%
31 tr/m2
tr/m2
09/2020
197 tr/m2 3.68%
97 tr/m2 5.83%
29 tr/m2 6.45%
tr/m2
10/2020
221 tr/m2 12.18%
101 tr/m2 4.12%
tr/m2 100%
tr/m2
11/2020
206 tr/m2 6.79%
98 tr/m2 2.97%
tr/m2
tr/m2
12/2020
194 tr/m2 5.83%
107 tr/m2 9.18%
tr/m2
tr/m2
01/2021
194 tr/m2 0
102 tr/m2 4.67%
tr/m2
tr/m2
02/2021
228 tr/m2 17.53%
104 tr/m2 1.96%
tr/m2
tr/m2
03/2021
203 tr/m2 10.96%
107 tr/m2 2.88%
tr/m2
tr/m2
04/2021
208 tr/m2 2.46%
105 tr/m2 1.87%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn