Giá Nhà Đất Đường Đê La Thành Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
241 triệu/m2
5,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
176 tr/m2
98 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
tr/m2 100%
105 tr/m2 7.14%
31 tr/m2
tr/m2
08/2020
tr/m2
103 tr/m2 1.90%
33 tr/m2 6.45%
tr/m2
09/2020
tr/m2
98 tr/m2 4.85%
31 tr/m2 6.06%
tr/m2
10/2020
242 tr/m2
114 tr/m2 16.33%
tr/m2 100%
tr/m2
11/2020
240 tr/m2 0.83%
126 tr/m2 10.53%
tr/m2
tr/m2
12/2020
241 tr/m2 0.42%
127 tr/m2 0.79%
tr/m2
tr/m2
01/2021
254 tr/m2 5.39%
130 tr/m2 2.36%
tr/m2
tr/m2
02/2021
254 tr/m2 0
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
03/2021
254 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
241 tr/m2 5.12%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn