Giá Nhà Đất Đường Đề Thám Quận 1 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
611 triệu/m2
4.5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
171 triệu/m2
11.2%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
476 tr/m2
180 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
514 tr/m2 7.98%
171 tr/m2 5%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
535 tr/m2 4.09%
170 tr/m2 0.58%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
469 tr/m2 12.34%
170 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
427 tr/m2 8.96%
172 tr/m2 1.18%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
427 tr/m2 0
170 tr/m2 1.16%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
459 tr/m2 7.49%
173 tr/m2 1.76%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
572 tr/m2 24.62%
171 tr/m2 1.16%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
561 tr/m2 1.92%
171 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
639 tr/m2 13.90%
153 tr/m2 10.53%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
611 tr/m2 4.38%
170 tr/m2 11.11%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn