Giá Nhà Đất Đường Đỗ Nhuận-Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
triệu/m2
%
Căn hộ
18.5 triệu/m2
7.2%
Hẻm,ngõ
90.8 triệu/m2
5.1%
Đất
77.6 triệu/m2
5.1%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
tr/m2
79 tr/m2
tr/m2
70 tr/m2
7/2020
92 tr/m2
85 tr/m2 7.59%
20 tr/m2
68 tr/m2 2.86%
8/2020
91 tr/m2 1.09%
88 tr/m2 3.53%
20 tr/m2 0
68 tr/m2 0
9/2020
123 tr/m2 35.16%
82 tr/m2 6.82%
19 tr/m2 5%
72 tr/m2 5.88%
10/2020
94 tr/m2 23.58%
83 tr/m2 1.22%
18 tr/m2 5.26%
79 tr/m2 9.72%
11/2020
120 tr/m2 27.66%
76 tr/m2 8.43%
18 tr/m2 0
73 tr/m2 7.59%
12/2020
102 tr/m2 15%
81 tr/m2 6.58%
18 tr/m2 0
75 tr/m2 2.74%
1/2021
86 tr/m2 15.69%
86 tr/m2 6.17%
17 tr/m2 5.56%
75 tr/m2 0
2/2021
tr/m2 100%
87 tr/m2 1.16%
18 tr/m2 5.88%
tr/m2 100%
3/2021
tr/m2
86 tr/m2 1.15%
19 tr/m2 5.56%
73 tr/m2
4/2021
tr/m2
90 tr/m2 4.65%
18 tr/m2 5.26%
77 tr/m2 5.48%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn