Giá Nhà Đất Đường Đốc Ngữ Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
177 triệu/m2
11,5%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
143 triệu/m2
4,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
163 tr/m2
128 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
170 tr/m2 4.29%
127 tr/m2 0.78%
tr/m2
tr/m2
08/2020
169 tr/m2 0.59%
114 tr/m2 10.24%
tr/m2
tr/m2
09/2020
174 tr/m2 2.96%
127 tr/m2 11.40%
tr/m2
tr/m2
10/2020
201 tr/m2 15.52%
148 tr/m2 16.54%
tr/m2
tr/m2
11/2020
180 tr/m2 10.45%
151 tr/m2 2.03%
tr/m2
tr/m2
12/2020
166 tr/m2 7.78%
160 tr/m2 5.96%
tr/m2
141 tr/m2
01/2021
178 tr/m2 7.23%
134 tr/m2 16.25%
tr/m2
tr/m2 100%
02/2021
166 tr/m2 6.74%
134 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
03/2021
158 tr/m2 4.82%
136 tr/m2 1.49%
tr/m2
tr/m2
04/2021
176 tr/m2 11.39%
142 tr/m2 4.41%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn