Giá Nhà Đất Đường Đội Cấn Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
224 triệu/m2
1,0%
Căn hộ
18,1 triệu/m2
9,8%
Hẻm, ngõ
116 triệu/m2
4,9%
Đất
128 triệu/m2
10,2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
228 tr/m2
115 tr/m2
16 tr/m2
110 tr/m2
07/2020
197 tr/m2 13.60%
103 tr/m2 10.43%
15 tr/m2 6.25%
106 tr/m2 3.64%
08/2020
204 tr/m2 3.55%
204 tr/m2 98.06%
15 tr/m2 0
108 tr/m2 1.89%
09/2020
207 tr/m2 1.47%
107 tr/m2 47.55%
15 tr/m2 0
113 tr/m2 4.63%
10/2020
206 tr/m2 0.48%
107 tr/m2 0
23 tr/m2 53.33%
110 tr/m2 2.65%
11/2020
195 tr/m2 5.34%
108 tr/m2 0.93%
24 tr/m2 4.35%
111 tr/m2 0.91%
12/2020
205 tr/m2 5.13%
113 tr/m2 4.63%
17 tr/m2 29.17%
116 tr/m2 4.50%
01/2021
200 tr/m2 2.44%
111 tr/m2 1.77%
17 tr/m2 0
121 tr/m2 4.31%
02/2021
212 tr/m2 6%
101 tr/m2 9.01%
17 tr/m2 0
125 tr/m2 3.31%
03/2021
221 tr/m2 4.25%
110 tr/m2 8.91%
20 tr/m2 17.65%
116 tr/m2 7.20%
04/2021
224 tr/m2 1.36%
116 tr/m2 5.45%
18 tr/m2 10%
128 tr/m2 10.34%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn