Giá Nhà Đất Đường Đội Cung Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
149 triệu/m2
3,9%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
148 tr/m2
119 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
138 tr/m2 6.76%
112 tr/m2 5.88%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
147 tr/m2 6.52%
109 tr/m2 2.68%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
133 tr/m2 9.52%
117 tr/m2 7.34%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
134 tr/m2 0.75%
114 tr/m2 2.56%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
136 tr/m2 1.49%
122 tr/m2 7.02%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
130 tr/m2 4.41%
119 tr/m2 2.46%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
136 tr/m2 4.62%
119 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
120 tr/m2 11.76%
160 tr/m2 34.45%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
143 tr/m2 19.17%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
149 tr/m2 4.20%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn