Giá Nhà Đất Đường Đông Ngạc Quận Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
55.8 triệu/m2
3.4%
Căn hộ
28.5 triệu/m2
2.6%
Hẻm,ngõ
64.1 triệu/m2
1.4%
Đất
41 triệu/m2
2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
64 tr/m2
66 tr/m2
28 tr/m2
40 tr/m2
7/2020
67 tr/m2 4.69%
69 tr/m2 4.55%
27 tr/m2 3.57%
40 tr/m2 0
8/2020
71 tr/m2 5.97%
63 tr/m2 8.70%
36 tr/m2 33.33%
40 tr/m2 0
9/2020
58 tr/m2 18.31%
57 tr/m2 9.52%
34 tr/m2 5.56%
43 tr/m2 7.50%
10/2020
54 tr/m2 6.90%
62 tr/m2 8.77%
23 tr/m2 32.35%
44 tr/m2 2.33%
11/2020
60 tr/m2 11.11%
57 tr/m2 8.06%
24 tr/m2 4.35%
46 tr/m2 4.55%
12/2020
59 tr/m2 1.67%
61 tr/m2 7.02%
28 tr/m2 16.67%
47 tr/m2 2.17%
1/2021
tr/m2 100%
69 tr/m2 13.11%
28 tr/m2 0
45 tr/m2 4.26%
2/2021
58 tr/m2
66 tr/m2 4.35%
27 tr/m2 3.57%
43 tr/m2 4.44%
3/2021
53 tr/m2 8.62%
65 tr/m2 1.52%
27 tr/m2 0
41 tr/m2 4.65%
4/2021
55 tr/m2 3.77%
64 tr/m2 1.54%
28 tr/m2 3.70%
41 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn