Giá Nhà Đất Đường Dương Thị Mười Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
96 triệu/m2
7,9%
Căn hộ
21,8 triệu/m2
13,8%
Hẻm, ngõ
58,3 triệu/m2
20,7%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
85 tr/m2
53 tr/m2
- tr/m2
21 tr/m2
07/2020
91 tr/m2 7.06%
55 tr/m2 3.77%
20 tr/m2
24 tr/m2 14.29%
08/2020
82 tr/m2 9.89%
52 tr/m2 5.45%
22 tr/m2 10%
26 tr/m2 8.33%
09/2020
76 tr/m2 7.32%
50 tr/m2 3.85%
20 tr/m2 9.09%
23 tr/m2 11.54%
10/2020
69 tr/m2 9.21%
52 tr/m2 4%
20 tr/m2 0
21 tr/m2 8.70%
11/2020
72 tr/m2 4.35%
45 tr/m2 13.46%
20 tr/m2 0
21 tr/m2 0
12/2020
75 tr/m2 4.17%
49 tr/m2 8.89%
20 tr/m2 0
23 tr/m2 9.52%
01/2021
79 tr/m2 5.33%
46 tr/m2 6.12%
20 tr/m2 0
- tr/m2 100%
02/2021
90 tr/m2 13.92%
48 tr/m2 4.35%
22 tr/m2 10%
- tr/m2
03/2021
88 tr/m2 2.22%
48 tr/m2 0
25 tr/m2 13.64%
23 tr/m2
04/2021
95 tr/m2 7.95%
58 tr/m2 20.83%
21 tr/m2 16%
- tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn