Giá Nhà Đất Đường Giang Văn Minh Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
259 triệu/m2
13,0%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
141 triệu/m2
5,1%
Đất
197 triệu/m2
4,7%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
347 tr/m2
135 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
310 tr/m2 10.66%
138 tr/m2 2.22%
53 tr/m2
211 tr/m2
8/2020
337 tr/m2 8.71%
138 tr/m2 0
53 tr/m2 0
214 tr/m2 1.42%
9/2020
306 tr/m2 9.20%
140 tr/m2 1.45%
tr/m2 100%
216 tr/m2 0.93%
10/2020
274 tr/m2 10.46%
137 tr/m2 2.14%
tr/m2
213 tr/m2 1.39%
11/2020
261 tr/m2 4.74%
143 tr/m2 4.38%
tr/m2
221 tr/m2 3.76%
12/2020
292 tr/m2 11.88%
143 tr/m2 0
tr/m2
209 tr/m2 5.43%
1/2021
287 tr/m2 1.71%
136 tr/m2 4.90%
tr/m2
199 tr/m2 4.78%
2/2021
266 tr/m2 7.32%
141 tr/m2 3.68%
tr/m2
210 tr/m2 5.53%
3/2021
229 tr/m2 13.91%
148 tr/m2 4.96%
tr/m2
187 tr/m2 10.95%
4/2021
259 tr/m2 13.10%
140 tr/m2 5.41%
tr/m2
196 tr/m2 4.81%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn